Aktuality

29.listopadu 2021

Chvála Kristu a Marii!

Srdečně Vás zdravíme na začátku doby adventní. V sekci https://ruzeneczacr.cz/ke-stazeni/ naleznete průvodce adventem a také novénu, která začíná dnes (29.11.) a připravuje nás na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu připadající na 8.12.

Chceme poděkovat všem, kteří se již přihlásili k další modlitbě Růžence za ČR v termínu 3. – 4. 12. (trvající 48h), a zároveň pozvat další, aby se k nám připojili. Přihlásit se můžete na webu.

Budeme rádi za rozšíření této iniciativy ve Vašich farnostech a okolí.

Požehnané a pokojné adventní dny pod ochranou Panny Marie a sv. Josefa!

Tým Růžence za ČR

P. S. 

Připomínáme, že 8.12.2021 končí Rok sv. Josefa, kdy je možné zíkat plnomocné odpustky

Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří svátá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Věřící musí odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa při příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií.

Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Mariina snoubence.

Více informací naleznete na:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201211podminky-ke-ziskani-daru-odpustku-v-roce-sv-josefa
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201218dekret-apostolske-penitenciarie-k-roku-sv-josefa

10. listopadu 2021

Chvála Kristu a Marii!

Srdečně Vás zdravíme. Nejprve chceme upřímně poděkovat všem, kteří se doposavad připojili k modlitbě Růžence za ČR, ať už s registrací přes web nebo bez registrace, všem, kteří nás podporují svou modlitbou, šířením informací, povzbuzením a jakýmkoliv jiným způsobem. Pán Bůh zaplať!

Máme radost z toho, že můžeme společně vytvářet společenství lidí, které spojuje touha a přání se společně modlit a obětovat za naši zem, a že toto společenství postupně roste.

První víkend v listopadu se část z nás setkala v Koclířově, kde sídlí Fatimský apoštolát v ČR, pod jehož duchovní záštitou a s jehož obětavou spoluprací se uskutečňuje i celá tato aktivita Růžence za ČR.

Srdečně zveme na toto krásné místo modlitby na další první soboty i jiné příležitosti.

Postupně upravujeme web https://ruzeneczacr.cz/, kde můžete shlédnout propagační video nově vytvořené právě v Koclířově a dále si v sekci Ke stažení stáhnout plakát k dalšímu šíření.

Aktuálně jsme otevřeli možnost přihlašování se na všechny první soboty a předcházející pátky až do prosince 2022. Nejbližším „mimořádným“ termínem je státní svátek 17.11.2021.

Prosíme Vás, abyste se začali přihlašovat již teď. Po zaplnění prvních sobot a předcházejících pátků bychom podle zájmu otevřeli pro registraci i další dny, budeme tedy rádi za jakékoliv Vaše další návrhy týkající se takovýchto dnů.

Naším velkým přáním do budoucna je, aby modlitba Růžence za ČR probíhala neustále, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Chceme se skrze tuto mocnou modlitbu přidat k těm, kteří už se takto delší dobu modlí a společně se přimlouvat za naši krásnou zem – nejen za její politické, církevní i jiné představitele, ale také za celou společnost, rodiny, společenství i každého z nás. 

Rádi uvítáme všechny Vaše návrhy a připomínky.

S přáním Božího požehnání na přímluvu Panny Marie

Tým Růžence za ČR

P.S. Na Facebooku vznikla nádledující stránka Růženec za ČR:

https://www.facebook.com/R%C5%AF%C5%BEenec-za-%C4%8CR-106268691850277