Růženec za mír a za naši zem 4.-6.11.2022

Chvála Kristu a Panně Marii!

Drazí,

srdečně Vás zdravíme o Slavnosti všech svatých a zveme k modlitbě svatého Růžence za mír a za naši zem ve dnech 4.-6.11.2022. Registrovat se můžete přes web https://ruzeneczacr.cz/.

Rovněž se o tomto víkendu lze připojit k modlitbě svatého Růžence s Českomoravskou Fatimou. To můžete buď osobně, nebo pomocí online přenosu http://www.cm-fatima.cz/m/primy-prenos-z-cm-fatimy-51/

Požehnané dny na přímluvu královny všech svatých

Tým Růžence za ČR

P.S. Připomínáme, že ve dnech 1. až 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků:

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)

2. svaté přijímání (v ten den)

3. modlitba na úmysl Svatého otce (v ten den)

4. nemít zalíbení v žádném ani v lehkém hříchu (důležité)

5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku, tj.:

a) 1.11. a 2.11. v kostele se pomodlit modlitbu Otčenáš a Vyznání víry.

b) 3.11. až 8.11. na hřbitově se pomodlit za zemřelé

Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý z vypsaných bodů splněn, pak se získává odpustek částečný.

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení.

Dle dovolení Apoštolské Penitencierie platné od r. 2020 na 7 let je možné při návštěvě hřbitova získat odpustky již od 25.10. pro ty, kdo od 3. do 8. 11. nemohou z vážných důvodů hřbitov navštívit.

Zdroj: https://www.biskupstvi.cz/2022-10-26-plnomocne-odpustky-pro-duse-v-ocistci

Zdroj: https://farnoststrahov.cz/2016/10/30/dusicky/