Růženec za ČR: 8., 12., 13. a 28. září 2023

Chvála Kristu a Panně Marii! S velkou vděčností Bohu a Panně Marii se ohlížíme za první sobotou v září, kdy se 2.9.2023 konala slavnostní mše svatá u příležitosti inaugurace Capelinhy (přesné kopie kaple zjevení ve Fatimě) střední a východní Evropy v Koclířově. Hlavním celebrantem byl J. Em. kardinál Dominik Duka OP společně se zástupci 13 zemí střední … [Read more…]