Výzva Svatého otce k modlitbě za mír na Ukrajině 26.1.2022

Chvála Kristu a Marii! Svatý otec František nás vyzývá, abychom se ve středu 26.1.2022 modlili za mír na Ukrajině. Připojme se k této jeho naléhavé prosbě modlitbou a kdo může i postem. Pokud byste chtěli, je tento den otevřena i registrace na webu https://ruzeneczacr.cz/. Pán Bůh zaplať za každou Vaši modlitbu a oběť na tento úmysl. … [Read more…]

13.leden a křesťanství v naší zemi

Dovolím si jen připomenout, že 13. den, a zejména 13. leden není jen významný den fatimský, ale měl by to být i významný den český. V oktávu svátku „Tří králů“ (dnes Zjevení Páně), tj. 13. ledna r. 845 přijalo v Řezně křest 14 „vévodů Čechů“. Ty vévody nemůžeme chápat v pozdějším slova smyslu, ale spíše tak, jak … [Read more…]

Fatimský den 13.01.2022 zaplněn

Děkujeme všem, kteří se přihlásili k modlitbě Růžence za ČR na první letošní Fatimský den 13.01.2022. Máme velkou radost z toho, že tento termín je již zcela zaplněn, ale určitě se můžete připojit s modlitbou v čase, který se Vám tento den nejvíce hodí. Pán Bůh zaplať! 🙂 Nejbližší první víkend, kdy se budeme modlit … [Read more…]