Růženec za ČR: 5.-7. a 13. ledna

Chvála Kristu a Panně Marii!

Přejeme Vám mnoho Božího požehnání a vše dobré do nového roku 2024 a zveme k modlitbě Růžence za mír a za naši zem o prvním lednovém víkendu 5. až 7. ledna. 6. ledna je první letošní sobota a zároveňSlavnost Zjevení Páně neboli Tři králové.

Dále se budeme modlit 13. ledna o Fatimském dni.

Registrace probíhá na webu https://ruzeneczacr.cz/.

O prvním víkendu jako i v jiné dny se můžete připojit k modlitbě svatého Růžence s Českomoravskou Fatimou a to buď osobně, nebo pomocí online přenosu http://www.cm-fatima.cz/m/primy-prenos-z-cm-fatimy-51/

Program: http://www.cm-fatima.cz/files/other/prvni_soboty/leden_1_ms_2024.pdf.

Pokoj a dobro   

Tým Růžence za ČR

P. S. Na odkazu https://www.milosrdenstvo.sk/patronowie/ si můžete „vylosovat“ svého patrona na letošní rok.