13. leden: křest 14 českých vévodů a zjevení Panny Marie ve Filipově

Dovolím si jen připomenout, že zejména 13. leden není jen významný den fatimský, ale měl by to být i významný den český. V oktávu svátku „Tří králů“ (dnes Zjevení Páně), tj. 13. ledna roku 845 přijalo v Řezně křest 14 „vévodů Čechů“. Ty vévody nemůžeme chápat v pozdějším slova smyslu, ale spíše tak, jak mluví … [Read more…]

Růženec za ČR: 5.-7. a 13. ledna

Chvála Kristu a Panně Marii! Přejeme Vám mnoho Božího požehnání a vše dobré do nového roku 2024 a zveme k modlitbě Růžence za mír a za naši zem o prvním lednovém víkendu 5. až 7. ledna. 6. ledna je první letošní sobota a zároveňSlavnost Zjevení Páně neboli Tři králové. Dále se budeme modlit 13. ledna o Fatimském dni. … [Read more…]