Růženec za ČR: 2.-4., 13. a 16.6. 2023

Chvála Kristu a Marii! Měsíc máj zasvěcený Panně Marii pomalu končí a začne červen, kdy si připomínáme Nejsvětější Srdce Páně – viz např. http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=2182. Zveme Vás k modlitbě Růžence za za mír a za naši zem ve dnech 2.-4. června. Registrace probíhá na webu https://ruzeneczacr.cz/. Rovněž se o prvním víkendu lze připojit k modlitbě svatého Růžence … [Read more…]