Růženec za ČR: 2.-4., 13. a 16.6. 2023

Chvála Kristu a Marii!

Měsíc máj zasvěcený Panně Marii pomalu končí a začne červen, kdy si připomínáme Nejsvětější Srdce Páně – viz např. http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=2182.

Zveme Vás k modlitbě Růžence za za mír a za naši zem ve dnech 2.-4. června. Registrace probíhá na webu https://ruzeneczacr.cz/.

Rovněž se o prvním víkendu lze připojit k modlitbě svatého Růžence s Českomoravskou Fatimou. To můžete buď osobně, nebo pomocí online přenosu http://www.cm-fatima.cz/m/primy-prenos-z-cm-fatimy-51/

Dále bude možné se modlit Růžence za za mír a za naši zem v úterý 13. 6. na Fatimský den.

Požehnané dny

Tým Růžence za ČR

P. S. Letos připadá Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na pátek 16. června – tento den je také možné se modlit Růžence za za mír a za naši zem. V odkazu níže naleznete text novény, která začíná ve středu 7. června 2023, ale můžete se ji modlit kdykoli po celý rok.

http://prayerbook.weebly.com/noveacutena-k-nejsv283t283jscaroniacutemu-srdci-paacuten283-i.html

Na čtvrtek 8. června 2023 připadá Slavnost Těla a Krve Páně – http://catholica.cz/?id=5130.

Zdroj: https://farnostvejprty.webnode.cz/prvni-patky/