Modlitba za volbu prezidenta

Nebeský Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista, v lásce Svatého Ducha a na přímluvu Matky Boží Panny Marie prosíme, odpusť nám naše hříchy a zmocni se nás svým Svatým Duchem, abychom chtěli jen to, co chceš Ty, volili a zvolili toho, kdo je nejlepší kandidát ve Tvých očích. Prosíme, aby ho naplnila Tvá Moudrost, aby … [Read more…]

Růženec za ČR 13.-14.1.2023

Chvála Kristu a Marii! Drazí, 13. ledna si připomínáme zjevení Panny Marie ve Filipově – http://cz.poutni-mista-sluknovsko.cz/bazilika-minor-panny-marie-pomocnice-krestanu-filipov.html, program poutních bohoslužeb naleznete na https://www.dltm.cz/vyrocni-mse-svata-v-den-zjeveni-panny-marie-ve-filipove-2023. V těchto dnech, kdy vrcholí prezidentská kampaň, Vás chceme opět pozvat k modlitbě Růžence za ČR, a to 13. (Fatimský den) a 14. ledna, kdy budou probíhat prezidentské volby. Přihlašovat se můžete na webu https://ruzeneczacr.cz/. Požehnané … [Read more…]