Modlitba za volbu prezidenta


Nebeský Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista, v lásce Svatého Ducha a na přímluvu Matky Boží Panny Marie prosíme, odpusť nám naše hříchy a zmocni se nás svým Svatým Duchem, abychom chtěli jen to, co chceš Ty, volili a zvolili toho, kdo je nejlepší kandidát ve Tvých očích. Prosíme, aby ho naplnila Tvá Moudrost, aby po ní toužil jako Šalamoun a aby mu skutečně záleželo na pravých hodnotách a na nás všech. Ať se na přímluvu sv. Václava, sv. Ludmily a všech svatých vládců za žádných okolností nezpronevěří svému svědomí a poslání. Prosíme také o rozprášení a zažehnání jakýchkoliv nekalých záměrů, podvodů, tlaků a zlých sil v celém procesu volby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.