Mimořádná modlitba za mír 26.2-3.3.2022

Pokoj a dobro! Drazí, Situace na Ukrajině se bohužel vyvinula ve válečný stav. Proto Vás chceme požádat o další modlitby a připomenout si důležitost toho, že je třeba stále se modlit a neochabovat (Lk 18,1). Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážné; ani ve dne, ani v noci nikdy nesmějí mlčet. Vy, kdo máte Hospodina upomínat, … [Read more…]

Mimořádná modlitba za mír 21.-25.2.2022

Pokoj a dobro! Děkujeme ze srdce všem obětavým modlitebníkům, celý čas od úterního poledne do nedělní půlnoci se podařilo zcela zaplnit modlitbou za mír. Bohu a Vám všem velké a upřímné díky! Víme, že se k tomuto úmyslu připojují mnozí další po celém světě a že Bůh slyší každou modlitbu svých dětí. Tvůj Otec, který vidí i … [Read more…]

Mimořádná modlitba za mír 18.-20.2.2022

Pokoj a dobro! Srdečně děkujeme všem, kteří se připojili k modlitbě za mír, máme obrovskou radost z toho, že se 60 hodin od úterního poledne do čtvrteční půlnoci podařilo zcela zaplnit. Bohu a Vám všem velké a upřímné díky! Rozhodli jsme se prodloužit možnost zapsat se k modlitbě za mír a usmíření mezi národy přes … [Read more…]

Mimořádná modlitba za mír 15.-17.2.2022

Jistě víte o současné velice vážné situaci na hranicích mezi Ukrajinou a Ruskem. Chceme Vás v této naléhavé době pozvat k modlitbě svatého růžence či k jiné modlitbě, adoraci atp. s úmyslem za mír a usmíření mezi národy. Je také velice dobré modlitbu doprovodit postem (podle možností každého). Pokud byste chtěli, otevřeli jsme možnost zapsat se přes web … [Read more…]

Fatimský den 13.02.2022 zaplněn

Děkujeme všem, kteří se přihlásili k modlitbě Růžence za ČR na druhý letošní Fatimský den 13.02.2022. Máme velkou radost, že tento termín je již zcela zaplněn, ale určitě se můžete připojit s modlitbou v čase, který se Vám tento den nejvíce hodí. Pán Bůh zaplať!  Nejbližší první víkend, kdy se budeme modlit Růženec za ČR, připadá na 4.-6.3.2022 a … [Read more…]