Mimořádná modlitba za mír 15.-17.2.2022

Jistě víte o současné velice vážné situaci na hranicích mezi Ukrajinou a Ruskem. Chceme Vás v této naléhavé době pozvat k modlitbě svatého růžence či k jiné modlitbě, adoraci atp. s úmyslem za mír a usmíření mezi národy. Je také velice dobré modlitbu doprovodit postem (podle možností každého).

Pokud byste chtěli, otevřeli jsme možnost zapsat se přes web https://ruzeneczacr.cz/ celkem na 2,5 dne (60 hodin) od úterního poledne do čtvrteční půlnoci (15.-17.2.2022). Úterý i středa jsou v tuto chvíli již zaplněny, ale můžete se samozřejmě připojit v čas, který se Vám nejvíce hodí. Bohu i Vám díky!

V potvrzovacím e-mailu naleznete sice stejný text (Růženec za ČR), ale pro tyto dny bude náš úmysl za mír a usmíření mezi národy.

Přejeme vše dobré. Královno míru, oroduj za nás!

Tým Růžence za ČR

Modlitba za mír a usmíření mezi národy (26.1.2022 – den modlitby za mír na Ukrajině)

Všemohoucí, Věčný Bože, nazýváme Tě naším Otcem, protože věříme, že se k nám skláníš jako ke svým dětem. Víme, že toužíš po tom, abychom na zemi žili v pokoji a ve Tvé lásce a posíláš nám Ducha Svatého, aby nám dával sílu překonávat hřích a vytvářet vzájemnou jednotu.

Ty sám jsi Dárcem pokoje, proto nás laskavě vyslechni, když Tě úpěnlivě prosíme o mír a pokoj ve světě: aby všichni lidé pochopili, že nikdo nemá právo dosahovat své zájmy násilím a nenávistí, aby kvůli sobectví několika nemuseli mnozí utíkat z vlastního domova, aby zodpovědní bránili svobodu a důstojnost všech lidí, aby nikdo netrpěl pro svou víru a národnost, aby navždy zmlkly zbraně, které způsobují smrt nevinných lidských životů. Zvláště Tě prosíme, Otče, za Ukrajinu, kde již dlouhou dobu dochází ke konfliktu, kde člověk bojuje proti člověku, bratr proti bratru a kde se schyluje k válce: ať odpuštění zvítězí nad nenávistí a pomstou, pokoj a mír nad každým konfliktem, ochrana lidského života nad vidinou zisku a bohatství. Ať Tvůj Duch přemůže tvrdost lidských srdcí.

O to Tě prosíme na přímluvu Sedmibolestné Panny Marie, Královny míru, skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který nám otevřel cestu do Království věčného pokoje. Amen.

Modlitba Jana Pavla II. za svět v ohrožení

Ó Matko lidí a národů, pomoz nám zvítězit nad hrozbou zla, které se tak lehce zakořeňuje v srdcích dnešních lidí a které svými ohromnými účinky již doléhá na současný život a zdá se, že uzavírá cesty k budoucnosti!

Od hladu a války – vysvoboď nás!

Od jaderné války, od samozničení, od všech druhů válek – vysvoboď nás!

Od hříchů proti lidskému životu od jeho prvopočátku – vysvoboď nás!

Od nenávisti a degradace důstojnosti Božích dětí – vysvoboď nás!

Od všech druhů nespravedlnosti v sociální oblasti a na poli národním i mezinárodním – vysvoboď nás!

Od lehkosti, s jakou se pošlapávají Boží přikázání – vysvoboď nás!

Od pokusu uhasit Boží pravdu v lidských srdcích – vysvoboď nás!

Od ztráty rozlišování dobra a zla – vysvoboď nás!

Od hříchů proti Duchu Svatému – vysvoboď nás!

Ó Matko Kristova, vyslyš volání proniknuté utrpením všech lidí! Vyslyš volání proniknuté utrpením celé společnosti!

Pomoz nám mocí Ducha Svatého zvítězit nad každým hříchem: hříchem člověka a „hříchem světa“, hříchem ve všech formách.

Ať se v dějinách světa ještě jednou zjeví nekonečná moc vykoupení, moc milosrdné lásky! Ať zastaví zlo! Ať přetvoří svědomí! Ať se v Tvém Neposkvrněném Srdci objeví světlo naděje pro všechny!