Růženec za mír a za naši zem 1.-3.4.2022

Chvála Kristu a Marii! Srdečně Vás zveme k modlitbě svatého Růžence za mír a za naši zem o prvním víkendu v dubnu 1. – 3.4.2022. Registrovat se můžete přes web https://ruzeneczacr.cz/. Děkujeme všem, kteří se již zapsali a všem, kteří se ještě zapíší. Je možné se o tomto víkendu také připojit k modlitbě svatého Růžence s Českomoravskou Fatimou. To můžete buď … [Read more…]

Mimořádná modlitba za mír 21.3.-27.3.2022

Pokoj a dobro! Drazí, Srdečně Vás znovu zdravíme a upřímně děkujeme všem, kteří se vytrvale modlíte, postíte a obětujete na úmysl za mír a usmíření mezi národy. Možnost zapsat se k modlitbě přes web https://ruzeneczacr.cz/ jsme prodloužili až do této neděle 27.3. Královno míru a usmíření, oroduj za nás! Tým Růžence za ČR P. S. Máme … [Read more…]

Mimořádná modlitba za mír 8.3.-20.3.2022

Pokoj a dobro! Drazí, Chceme znovu ze srdce poděkovat všem, kteří se tak obětavě připojujete k modlitbě, postu a obětem za mír a usmíření mezi národy. Zároveň Vás chceme požádat a povzbudit k tomu, abyste v tomto svém úsilí neustávali. Věříme, že každá naše upřímná modlitba a oběť má před Bohem obrovskou cenu. Možnost zapsat se k modlitbě … [Read more…]

Zasvěcení Panně Marii (sv. Jan Pavel II. 1984)

Ó Matko lidu a národů, ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, kterým se silou Ducha Svatého obracíme přímo k tvému srdci: obejmi láskou Matky a Služebnice Páně tento náš … [Read more…]