Růženec za mír a za naši zem 1.-3.4.2022

Chvála Kristu a Marii!

Srdečně Vás zveme k modlitbě svatého Růžence za mír a za naši zem o prvním víkendu v dubnu 1. – 3.4.2022. Registrovat se můžete přes web https://ruzeneczacr.cz/. Děkujeme všem, kteří se již zapsali a všem, kteří se ještě zapíší.

Je možné se o tomto víkendu také připojit k modlitbě svatého Růžence s Českomoravskou Fatimou. To můžete buď osobně, nebo pomocí online přenosu http://www.cm-fatima.cz/m/primy-prenos-z-cm-fatimy-51/.

Harmonogram naleznete na http://www.cm-fatima.cz/files/other/prvni_soboty/1.ms_2.4.22.pdf.

Dále je možné se zapsat k modlitbě na „Fatimský den“ 13.4.2022.

S přáním Božího požehnání a pokoje

Tým Růžence za ČR

P. S. V pátek 1. dubna si připomínáme 100. výročí smrti bl. Karla Rakouského.

Dále uvádíme dopis od Ing. Mgr. Josefa Pejřimovského, PhD.

Vážení přátelé,

připomínám, že 1. dubna letošního roku je nejen prvý pátek v měsíci, spojený s adorací Nejsv. Svátosti a Nejsv. Srdce Ježíšova, ale že na tento den připadá také 100. výročí narození pro nebe (smrti) bl. Karla Rakouského, našeho posledního vládnoucího císaře rakouského a krále českého, uherského, chorvatského a haličského atd.

Prosím, věnujte vzpomínku a modlitbu tomuto našemu světci, který se jako vyhnanec modlil na smrtelné posteli za český národ a své utrpení obětoval za, aby se jeho národy znovu sešly.

Jako panovník usiloval o ukončení první světové války, uzavření míru, a v průběhu války se snažil co nejvíce snížit bídu a utrpení obyvatelstva.

Za současné války na Ukrajině si připomeňme, že i Ukrajinci byli národem bl. Karla Rakouského, že rakousko-uherská okupační správa na Ukrajině budovala ukrajinské školství a funkční státní správu a že Ukrajinci chtěli za svého krále arcivévodu Viléme, císařova příbuzného, ale německé vojenské velení to nepřipustilo.

Modleme se proto k bl. Karlovi i za mír na Ukrajině, např.:

Bl. Karle z Domu Rakouského, císaři a králi, jako panovník jsi usiloval o ukončení války i o zmírnění utrpení civilního obyvatelstva. Přesto jsi byl stíhán nepochopením a zlobou, ale pokorně jsi přijímal vyhnanství, chudobu, nemoc, utrpení i smrt a obětoval je Bohu slovy: Musím tolik trpět, aby moje národy opět našly cestu k sobě. Prosíme Tě, bl. Karle, oroduj u Boha za ukončení války na Ukrajině a za to aby znepřátelené národy Ukrajiny znovu našli cestu k sobě. Amen.

Zdroj: https://www.stoplusjednicka.cz/osudy-posledniho-rakouskeho-cisare-povalecne-stehovani-z-mista-na-misto