Mimořádná modlitba za mír 8.3.-20.3.2022

Pokoj a dobro!

Drazí,

Chceme znovu ze srdce poděkovat všem, kteří se tak obětavě připojujete k modlitbě, postu a obětem za mír a usmíření mezi národy. Zároveň Vás chceme požádat a povzbudit k tomu, abyste v tomto svém úsilí neustávali. Věříme, že každá naše upřímná modlitba a oběť má před Bohem obrovskou cenu.

Možnost zapsat se k modlitbě přes web https://ruzeneczacr.cz/ jsme prodloužili až do neděle 20.3.2022 a s největší pravděpodobností ji prodloužíme i ve dnech následujících.

Kéž je radost z Hospodina naší silou.

Královno míru a usmíření, oroduj za nás!


Tým Růžence za ČR

P.S. Připomínáme, že v sobotu 19.3. je Slavnost sv. Josefa, na kterou se můžeme připravit novénou začínající 10.3., např.:

http://www.farnost-bohuslavice.cz/pdf/Novena_Josef.pdf

https://www.falukov.cz/o-nas/zivot-farnosti/modlitby/novena-k-sv-josefovi/

P. P. S. Možná jste zaznamenali zprávu, že biskupové žádají papeže Františka, aby zasvětil Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Prosíme, modleme se společně i na tento úmysl.

https://zpravy.cirkev.cz/biskupove-zadaji-papeze-frantiska-aby-zasvetil-ukrajinu-a-rusko-neposkvrnenemu-srdci-panny-marie_5235

Text modlitby zasvěcení sv. Jana Pavla II z roku 1984: https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=zasvetna-modlitba-sv-jana-pavla-ii-k-panne-marii&cisloclanku=2017090143