Mimořádná modlitba za mír 26.2-3.3.2022

Pokoj a dobro!

Drazí,

Situace na Ukrajině se bohužel vyvinula ve válečný stav. Proto Vás chceme požádat o další modlitby a připomenout si důležitost toho, že je třeba stále se modlit a neochabovat (Lk 18,1).

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážné; ani ve dne, ani v noci nikdy nesmějí mlčet. Vy, kdo máte Hospodina upomínat, nedejte si pokoj (Iz 62,6).

Upřímně děkujeme všem obětavým modlitebníkům, kteří drží stráž ve dne i v noci. Prodlužujeme možnost zapsat se k modlitbě za mír a usmíření mezi národy přes web https://ruzeneczacr.cz/ až do čtvrtka 3.3.2022.

V potvrzovacím e-mailu naleznete stejný text (Růženec za ČR), ale pro tyto dny bude náš úmysl za mír. Podle možností každého prosíme i o půst a oběti na tento úmysl.

Ve dnech 4.3.-6.3. je registrace otevřená pro původní modlitbu Růžence za ČR. Je na každém, jestli si v těchto dnech zvolí úmysl za naši zem, za mír, nebo za obojí. Věříme, že se tyto dva úmysly v současnosti prolínají, protože situace na Ukrajině má a bude mít vliv i na ostatní národy.

Královno míru a usmíření, oroduj za nás!


Tým Růžence za ČR

P.S.

Svatý otec František nás vyzývá k postu a modlitbě za mír na Ukrajině na Popeleční středu 2.3.2022:

Ježíš nás naučil, že na nesmyslné, ďábelské násilí se reaguje Božími zbraněmi – modlitbou a postem. Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím“.

Zdroj: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-02/papez-vyzyva-k-postu-za-mir-na-ukrajine.html