Růženec za ČR: 8., 12., 13. a 28. září 2023

Chvála Kristu a Panně Marii!

S velkou vděčností Bohu a Panně Marii se ohlížíme za první sobotou v září, kdy se 2.9.2023 konala slavnostní mše svatá u příležitosti inaugurace Capelinhy (přesné kopie kaple zjevení ve Fatimě) střední a východní Evropy v Koclířově. Hlavním celebrantem byl J. Em. kardinál Dominik Duka OP společně se zástupci 13 zemí střední a východní Evropy. Homilii pronesl Mons. Jude Thaddeus Okolo a vřele doporučujeme ji zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=d0GcWUknJ-Y.

Přijměte prosím další pozvání k modlitbě Růžence za mír a za naši zem v následujících dnech:

– v pátek 8. září – Narození Panny Marie

– v úterý 12. září – Jména Panny Marie

– ve středu 13. září – Fatimský den

– ve čtvrtek 28. září – sv. Václav

Registrace probíhá na webu https://ruzeneczacr.cz/.

Přejeme požehnané dny a vše dobré

Tým Růžence za ČR

P. S. přijměte pozvání na pouť k Pražskému Jezulátku do Prahy v sobotu dne 9. září 2023.

Program poutě:

10:30       MŠE SVATÁ  v kostele Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)

11:30       POBOŽNOST K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

12:00       Přesun tramvají na Hradčany

13:15       MODLITBY K ZEMSKÝM PATRONŮM, uctění ostatků sv. Ludmily (bazilika sv. Jiří na Hradčanech)

14:15      MODLITBY K ZEMSKÝM PATRONŮM v kapli sv. Václava (katedrála sv. Víta) 

Pouť organizuje společenství Večeřadla v Křenovicích, hlavní organizátor Jiří Kubant (případné dotazy na tel. č. 775 661 862)

K vašemu osobnímu úmyslu budou připojeny i úmysly společné, tj, za obrácení našeho národa, za ochranu těch nejmenších, zastavení zla potratů, za rodiny, za kněze a církev, za vládu a politiky, za mír ve světě, za ochranu dětí a mladistvých před gender ideologií a za další palčivé problémy současné doby. Děkujeme za přeposlání případným zájemcům.