Růženec za naši zem 23.-24.9.2022

Chvála Kristu a Marii!

Moc vás zdravíme. Jak víte, tento pátek a sobotu se budou konat volby do zastupitelstev obcí a do třetiny Senátu, proto vás zveme k modlitbě v naši zem v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022. Přihlašovat se můžete opět na webu https://ruzeneczacr.cz/.

Zároveň to už bude rok, kdy právě u příležitosti voleb do Poslanecké sněmovny ČR vznikla myšlenka modlit se za Českou republiku a později také za mír. Ze srdce mnohokrát děkujeme všem, kteří se do modliteb připojili nebo tuto aktivitu jakkoli podpořili. Upřímné Pán Bůh zaplať!

S přáním všeho dobrého

Tým Růžence za ČR

P. S. 13. srpna navštívil Koclířov P. Marián Kuffa, jeho přednášku můzete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=V1JUYkaHPDI.

P. P. S. V pátek 23.9. si také připomínáme svatého Padre Pia – posíláme odkaz na jednu z jeho modliteb https://vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/zustan-se-mnou-pane1

Modlitba sv. otce Pia z Pietrelciny *25. 5. 1887 – +23. 9. 1968

Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou přítomnost, abych na Tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak snadno tě opouštím.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji Tvou sílu, abych nepadal tak často.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život a bez Tebe mi chybí horlivost.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť Tys mé světlo a bez Tebe se topím v temnotách.
Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli.
Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj hlas a následoval Tě.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť velmi Tě toužím milovat a vždy být v Tvé společnosti.
Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li abych Ti byl věrný.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá, touží být pro Tebe místem útěchy a hnízdem lásky.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den se nachýlil. Můj život plyne, blíží se smrt, soud a věčnost. Je třeba občerstvit síly, abych nezůstal stát na cestě; k tomu potřebuji Tebe. Již se připozdívá a smrt se blíží. Bojím se temnot, pokušení, suchopárů, křížů, bolestí… Jak mnoho Tě potřebuji, Ježíši, v této noci vyhnanství!
Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v této noci života a nebezpečí Tě tolik potřebuji. Učiň, abych Tě poznal jako Tvoji učedníci při lámání chleba, aby eucharistické společenství bylo pro mne světlem, které rozptyluje temnoty, silou, která mne podpírá a je jedinou radostí mého srdce.
Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v hodině smrti chci zůstat spojen s Tebou. Jestliže ne svatým přijímáním, tak alespoň milostí a láskou.
Zůstaň se mnou, Ježíši, nežádám od Tebe božskou útěchu, neboť jí nejsem hoden, ale prosím o dar Tvé přítomnosti. Ano, jen Tebe si žádám!
Zůstaň se mnou, Pane. Jen Tebe jediného hledám, Tvou lásku, Tvou milost, Tvou vůli, Tvé srdce, Tvého Ducha, neboť Tebe miluji a nežádám za to jinou odměnu, než abych Tě miloval ještě více. Láskou pevnou, praktickou, abych Tě miloval z celého srdce zde na zemi, abych Tě mohl ještě dokonaleji milovat po celou věčnost. Amen.

Slovensky dabovaný film https://www.youtube.com/watch?v=zAic8O-xvyM.

Zdroj: https://www.padrepio.org/pray/novena-to-st-pio-of-pietrelcina/