Mariánské putování Prahou sobota 28. května

Tradiční Mariánské putování Prahou v sobotu 28. května 2022 k Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí, duchovnímu středu Evropy s obrazem Panny Marie Rynecké, s prosbou k Neposkvrněné Matce Boží, ochránkyni našeho národa a Evropy za ochranu a mír na Ukrajině a v celé Evropě.
Organizátoři, Fatimský apoštolát v ČR a mariánští ctitelé v Prazeprosí všechny křesťany o podporu obětavou osobní účastí na tomto Mariánském putování Prahou.

K putování je možno se připojit i odpojit kdekoli. Cestou se modlíme růženec a zpíváme.

Prosíme, vezměte si kancionály.

Program putování s modlitebními zastaveními:

12,00 – 12,15 Sraz u Mariánského sloupu na Hradčanském náměstí, litanie k Panně Marii + Raduj se, nebes královno

12,15 – 12,45 Na Hradčanském náměstí – starobylé modlitby za český stát, k bl. Karlu Rakouskému, za současnou hlavu státu a za diecézního biskupa

12,45 – 13,15 Putování k Panně Marii Vítězné (k Pražskému Jezulátku)

13,15 – 13,45 Pobožnost u Pražského Jezulátka, modlitba zasvěcení

13,45 – 14,25 Putování od Panny Marie Vítězné do chrámu sv. Klimenta

14,20 – 14,40 Pobožnost ke slovanským patronům a za mír na Ukrajině a v Evropě

14,40 – 15,00 Putování od chrámu sv. Klimenta k Mariánskému sloupu

15,00 – 16,00 Modlitby u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, za národ k Immaculatě, k Panně Marii Rynecké a českým patronům za mír

16,00 – 17,00 Mše sv. v Chrámě Matky Boží před Týnem celebruje Mons. Mgr. Pavel Dokládal, Prezident Fatimského apoštolátu v České republice.

Uvedené časy jednotlivých zastavení jsou orientační. Putování je ohlášeno na Magistrátu hl. m. Prahy.