Růženec za ČR: 28. listopad a prosinec 2023

Chvála Kristu a Panně Marii!

Chceme vás pozvat k modlitbě Růžence za mír a za naši zem a zároveň děkujeme všem, kteří se již zapsali na:

– úterý 28. listopadu – kdy se chceme zvlášť modlit za náš národ,

– pátek 1. až neděle 3. prosince – první víkend v měsíci,

– pátek 8. prosince – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu,

– úterý 12. prosince – Panna Maria Guadalupská,

– středa 13. prosince – Fatimský den,

– pondělí 25. prosince -Slavnost Narození Páně,

-úterý 26. prosince -sv. Štěpán,

– neděle 31.prosince – sv. Silvestr.

Registrace probíhá na webu https://ruzeneczacr.cz/.

Přejme požehnané předadventvní dny.  

Tým Růžence za ČR