Růženec za ČR: 29.6.-2.7.2023

Chvála Kristu a Marii!

Srdečně Vás zdravíme. První červencová sobota připadá letos na 1.7.2023, zveme Vás proto k modlitbě Růžence za za mír a za naši zem ve dnech 29.6.-2.7. Registrace probíhá na webu https://ruzeneczacr.cz/.

Rovněž se o prvním červencovém víkendu lze připojit k modlitbě svatého Růžence s Českomoravskou Fatimou. To můžete buď osobně, nebo pomocí online přenosu http://www.cm-fatima.cz/m/primy-prenos-z-cm-fatimy-51/

Dále bude možné se modlit Růžence za za mír a za naši zem o státních svátcích 5.7. a 6.7. a na Fatimský den 13.7.

Přejeme Vám krásné a požehnané léto

Tým Růžence za ČR

P. S. K obvyklým třem dnům (pátku až neděli) jsme tentokrát přidali i čtvrtek 29.6., na který připadá Slavnost sv. Petra a Pavla. Je možné, že právě tento den se bude v Poslanecké sněmovně znovu rozhodovat o redefinici manželství. Může dojít i na hlasování, jestli bude návrh pokračovat do dalších čtení. Prosíme o modlitbu za naše politiky, aby prosazovali to, co je ve shodě s Božím řádem.

P. P. S. Zveme Vás na začátku prázdnin na pouť k našemu národnímu patronovi sv. Prokopovi na Sázavu, program níže.