Růženec za ČR a za mír 28.9., 30.9.-2.10.2022

Chvála Kristu a Marii!

Děkujeme srdečně všem, kteří se připojili k modlitbě sv. Růžence za ČR u příležitosti voleb minulý pátek a sobotu. Zároveň Vás chceme pozvat k modlitbě na svátek našeho národního patrona sv. Václava ve středu 28.9.2022. Přihlašovat se můžete opět na webu https://ruzeneczacr.cz/.

Znovu připomínáme Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české v úterý 27.9.2022, https://www.praha1.cz/svatovaclavske-putovani-s-palladiem-zeme-ceske/.

Tento týden také bude první sobota v říjnu, měsíci zasvěcenému svatému růženci. Můžete se přihlašovat k modlitbě svatého růžence za mír a za naši zem od 30.9. do 2.10.2022.

V sobotu 1. října od 10 hod. se v Českomoravské Fatimě v Koclířově uskuteční slavnostní požehnání kopie fatimské kaple zjevení a od 10.30 hod. pontifikální koncelebrovaná bohoslužba. Více informací včetně plakátu na http://www.cm-fatima.cz/a/finale-2022-mariina-doba-je-zde-646/.

Žijeme ve velice vážné situaci, proto vás chceme znovu povzbudit k přinášení modliteb, půstu a obětí za trvalý a spravedlivý mír na Ukrajině i na celém světě. Odkaz stránku nepřetržité modlitby sv. růžence a postu za mír, kde se můžete také připojit http://bzooco.com/cz.php.

Panno Maria, Královno míru, oroduj za nás!

Tým Růžence za ČR