Růženec za mír a naši zem prosinec 2022

Chvála Kristu a Panně Marii!

Srdečně Vás zdravíme a zveme k modlitbě svatého Růžence za mír a za naši zem o prvním prosincovém víkendu 2.-4.12.2022.

Dále bude možné se připojit tyto dny:

8.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

12.12. Panna Maria Guadalupská

13.12. Fatimský den

25.12. Slavnost Narození Páně

26.12. Svátek sv. Štěpána

1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie

Registrovat se můžete přes web https://ruzeneczacr.cz/.

Rovněž se o prvním víkendu lze připojit k modlitbě svatého Růžence s Českomoravskou Fatimou. To můžete buď osobně, nebo pomocí online přenosu http://www.cm-fatima.cz/m/primy-prenos-z-cm-fatimy-51/. Program naleznete v příloze, hlavním hostem bude tentokrát J. E. Dominik kardinál Duka OP.

Požehnané prožití adventu pod ochranou Neposkrvněné

Tým Růžence za ČR

Zdroj: https://echo24.cz/a/SeRdr/krestanum-zacina-advent-zidum-chanuka