Mimořádná modlitba za mír 8.3.-20.3.2022

Pokoj a dobro! Drazí, Chceme znovu ze srdce poděkovat všem, kteří se tak obětavě připojujete k modlitbě, postu a obětem za mír a usmíření mezi národy. Zároveň Vás chceme požádat a povzbudit k tomu, abyste v tomto svém úsilí neustávali. Věříme, že každá naše upřímná modlitba a oběť má před Bohem obrovskou cenu. Možnost zapsat se k modlitbě … [Read more…]

Zasvěcení Panně Marii (sv. Jan Pavel II. 1984)

Ó Matko lidu a národů, ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, kterým se silou Ducha Svatého obracíme přímo k tvému srdci: obejmi láskou Matky a Služebnice Páně tento náš … [Read more…]

Mimořádná modlitba za mír 26.2-3.3.2022

Pokoj a dobro! Drazí, Situace na Ukrajině se bohužel vyvinula ve válečný stav. Proto Vás chceme požádat o další modlitby a připomenout si důležitost toho, že je třeba stále se modlit a neochabovat (Lk 18,1). Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážné; ani ve dne, ani v noci nikdy nesmějí mlčet. Vy, kdo máte Hospodina upomínat, … [Read more…]

Mimořádná modlitba za mír 21.-25.2.2022

Pokoj a dobro! Děkujeme ze srdce všem obětavým modlitebníkům, celý čas od úterního poledne do nedělní půlnoci se podařilo zcela zaplnit modlitbou za mír. Bohu a Vám všem velké a upřímné díky! Víme, že se k tomuto úmyslu připojují mnozí další po celém světě a že Bůh slyší každou modlitbu svých dětí. Tvůj Otec, který vidí i … [Read more…]

Mimořádná modlitba za mír 18.-20.2.2022

Pokoj a dobro! Srdečně děkujeme všem, kteří se připojili k modlitbě za mír, máme obrovskou radost z toho, že se 60 hodin od úterního poledne do čtvrteční půlnoci podařilo zcela zaplnit. Bohu a Vám všem velké a upřímné díky! Rozhodli jsme se prodloužit možnost zapsat se k modlitbě za mír a usmíření mezi národy přes … [Read more…]

Mimořádná modlitba za mír 15.-17.2.2022

Jistě víte o současné velice vážné situaci na hranicích mezi Ukrajinou a Ruskem. Chceme Vás v této naléhavé době pozvat k modlitbě svatého růžence či k jiné modlitbě, adoraci atp. s úmyslem za mír a usmíření mezi národy. Je také velice dobré modlitbu doprovodit postem (podle možností každého). Pokud byste chtěli, otevřeli jsme možnost zapsat se přes web … [Read more…]

Fatimský den 13.02.2022 zaplněn

Děkujeme všem, kteří se přihlásili k modlitbě Růžence za ČR na druhý letošní Fatimský den 13.02.2022. Máme velkou radost, že tento termín je již zcela zaplněn, ale určitě se můžete připojit s modlitbou v čase, který se Vám tento den nejvíce hodí. Pán Bůh zaplať!  Nejbližší první víkend, kdy se budeme modlit Růženec za ČR, připadá na 4.-6.3.2022 a … [Read more…]

Výzva Svatého otce k modlitbě za mír na Ukrajině 26.1.2022

Chvála Kristu a Marii! Svatý otec František nás vyzývá, abychom se ve středu 26.1.2022 modlili za mír na Ukrajině. Připojme se k této jeho naléhavé prosbě modlitbou a kdo může i postem. Pokud byste chtěli, je tento den otevřena i registrace na webu https://ruzeneczacr.cz/. Pán Bůh zaplať za každou Vaši modlitbu a oběť na tento úmysl. … [Read more…]

13.leden a křesťanství v naší zemi

Dovolím si jen připomenout, že 13. den, a zejména 13. leden není jen významný den fatimský, ale měl by to být i významný den český. V oktávu svátku „Tří králů“ (dnes Zjevení Páně), tj. 13. ledna r. 845 přijalo v Řezně křest 14 „vévodů Čechů“. Ty vévody nemůžeme chápat v pozdějším slova smyslu, ale spíše tak, jak … [Read more…]

Fatimský den 13.01.2022 zaplněn

Děkujeme všem, kteří se přihlásili k modlitbě Růžence za ČR na první letošní Fatimský den 13.01.2022. Máme velkou radost z toho, že tento termín je již zcela zaplněn, ale určitě se můžete připojit s modlitbou v čase, který se Vám tento den nejvíce hodí. Pán Bůh zaplať! 🙂 Nejbližší první víkend, kdy se budeme modlit … [Read more…]